Η ON LINE καλύπτει όλες τις εκπαιδευτικές σας ανάγκες, μέσω σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης στον προσωπικό χώρο οποιουδήποτε υποψηφίου.

Ενδεικτικά Σεμινάρια

DigitalBIG1. Food Fraud -EMA Δόλιες πρακτικές-Τεχνικές ανίχνευσης νοθειας-VACCP

2. Conflict Management- Διαχείριση συγκούσεων

3. Direct Marketing και προώθηση πωλήσεων

4. Οργάνωση και διοίκηση πωλήσεων

5. Μηχανογραφημένη λογιστική

6. Ανθρώπινες σχέσεις -Επικοινωνία

7. ECDL Profile

 


 


 

 

 

 

 

 

elearning