ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών- Κλειστό για αιτήσεις


touristikes epixeiriseisΣτόχος του προγράμματος είναι Εκσυγχρονισμός, ποιοτική αναβάθμιση και εμπλουτισμός των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών των υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, του στρατηγικού τομέα προτεραιότητας του Τουρισμού, ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.

 Διαβάστε Περισσότερα...

 

ΛΑΕΚ 1-25 / Κατάρτιση εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις - Κλειστό για αιτήσεις


1Στόχος του προγράμματος είναι να διευρυνθούν οι ευκαιρίες κατάρτισης των εργαζοµένων στις µικρές επιχειρήσεις (1-25 εργαζόµενοι).

Στο πλαίσιο του προγράµµατος αυτού, δικαιούχοι υλοποίησης είναι:
  • Οι οριζόµενοι από το καταστατικό τους Φορείς Εκπροσώπησης των Εργοδοτών, των οποίων οι αρχαιρεσίες διεξάγονται µε την παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου.
  • Οι επιστηµονικοί σύλλογοι των οποίων οι επιχειρήσεις-µέλη απασχολούν από 1-25 άτοµα και δεν καλύπτονται από τους δικαιούχους του σηµείου 1 (φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών)

 Διαβάστε Περισσότερα...

 

ΛΑΕΚ 0,24 / Εργοδοτική εισφορά - Κλειστό για αιτήσεις

laek0 45

 

Η εργοδοτική εισφορά 0,24% (άρ. 14 Ν. 2224/94 & άρ. 10 Ν. 2336/95) καταβάλλεται υπέρ του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ. άρ. 1 Ν. 2434/96). Η ανωτέρω εισφορά καταβάλλεται υποχρεωτικά από όλους τους εργοδότες συμπεριλαμβανομένων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., για τους ασφαλισμένους που υπάγονται έστω και σε ένα κλάδο ασφάλισης του ΟΑΕΔ, συνεισπράττεται με τις υπέρ ΙΚΑ εισφορές και υπολογίζεται επί των αποδοχών επί των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές του ΙΚΑ.

Διαβάστε Περισσότερα...

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

elearning