ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ

 

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - NEO - Ανοιχτό για αιτήσεις

DigitalBIG

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, άνω των 25 ετών, άνεργων ή ελεύθερων επαγγελματιών για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και η ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

 Διαβάστε Περισσότερα...

 

Πρόγραμμα επιταγής κατάρτισης (Voucher) για ανέργους ηλικία 29 έως 64 ετών - Κλειστό για αιτήσεις

voucher 29 64 Copy

Η ON LINE σας ενημερώνει για την νέα Δράση του Υπουργείου Εργασίας με τίτλο "Επιταγή Κατάρτισης Ανέργων Σε Τομείς οικονομικής δραστηριότητας με υποχρεωτική εγγυημένη απασχόληση" με στόχο την ενίσχυσή των ανέργων μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης, πιστοποίησης και απασχόλησης.

 Διαβάστε Περισσότερα...

 

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα - Κλειστό για αιτήσεις

skip investmentΣτόχος του προγράμματος είναι η Η ανάπτυξη υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας που θα συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 

Απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα που είναι άνεργοι ή ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας

 Διαβάστε Περισσότερα...

 

Πρόγραμμα επιταγής κατάρτισης (Voucher) στον τομέα του Τουρισμού - Κλειστό για αιτήσεις

voucher tourismou

Το έργο έχει τίτλο «Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» και σκοπός του είναι η διεύρυνση ευκαιριών για την είσοδο των ανέργων στην αγορά εργασίας, μέσω θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

 Διαβάστε Περισσότερα...

 

Πρόγραμμα επιταγής κατάρτισης (Voucher) για ανέργους έως 24 ετών σε κλάδους αιχμής - Κλειστό για αιτήσεις

voucher 18 24Το έργο θα έχει τίτλο «Ευκαιρίες κατάρτισης και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών σε ειδικότητες που αφορούν σε τομείς αιχμής της Ελληνικής Οικονομίας» και σκοπός του είναι η ενδυνάμωση των δεξιοτήτων σε κλάδους και επαγγέλματα που παρουσιάζουν δυναμική ζήτησης αλλά και περαιτέρω ανάπτυξης, ώστε οι ωφελούμενοι να έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες για την εισαγωγή τους στην αγορά εργασίας και σε τομείς με διατηρήσιμη δυναμική.

Διαβάστε Περισσότερα...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

elearning