Το πρόγραμμα απευθύνεται σε κάθε άτομο μιας επιχείρησης τροφίμων που έρχεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε επαφή με τα τρόφιμα.

efet3Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν όλο το προσωπικό τους που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων, βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στην Υπουργική Απόφαση 14708/17-08-07 ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007 και φυσικά να έχουν εκπαιδευτεί οι ίδιοι οι επαγγελματίες στα αντίστοιχα θέματα.

 

Σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει τον καταρτιζόμενο σε θέματα στοιχειώδους υγιεινής των τροφίμων.

 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, επίσης, αρχές του HACCP, οι οποίες σχετίζονται με την εφαρμογή του:

  • Εισαγωγή στην ασφάλεια των τροφίμων
  • Μικροοργανισμοί και χαρακτηριστικά αυτών
  • Τροφοδηλητηριάσεις και η παρεμπόδισή τους, ατομική υγιεινή και συμπεριφορά του χειριστή τροφίμων
  • Το εργασιακό περιβάλλον, πρακτικές καθαρισμού και κοινά μιάσματα, έλεγχος αυτών
  • Νομοθεσία υγιεινής τροφίμων

 

Οι Εκπαιδευτές που θα διδάξουν τα παρόντα προγράμματα επιλέγονται από τα Μητρώα Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ.

 

Το πρόγραμμα μπορεί να ενταχθεί στις διαδικασίες ΛΑΕΚ 0,45% / 0,24% ΟΑΕΔ.

Επίπεδο: 1ο

Διάρκεια: 10 ώρες

 

 

 

 

 

 

elearning