Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας το πρώτο εξάμηνο του 2015 θα ανοικοινωθεί πρόγραμμα 15.000 θέσεων, που θα απευθύνεται σε άνεργους και οικονομικά μη ενεργούς νέους, ηλικίας 18 έως 24 ετών

 

Το έργο θα έχει τίτλο «Ευκαιρίες κατάρτισης και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών σε ειδικότητες που αφορούν σε τομείς αιχμής της Ελληνικής Οικονομίας» και σκοπός του είναι η ενδυνάμωση των δεξιοτήτων σε κλάδους και επαγγέλματα που παρουσιάζουν δυναμική ζήτησης αλλά και περαιτέρω ανάπτυξης, ώστε οι ωφελούμενοι να έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες για την εισαγωγή τους στην αγορά εργασίας και σε τομείς με διατηρήσιμη δυναμική.

 

Θα περιλαμβάνει:

  • Θεωρητική κατάρτιση
  • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα
  • Πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων των ωφελουμένων, τα οποία θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος
  • Εκπαιδευτικό επίδομα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα

 

Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 380 ωρών και θα περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση.

 

Δήλωση συμμετοχής:

 

 

 

 

elearning