Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας το πρώτο εξάμηνο του 2015 θα ανοικοινωθεί πρόγραμμα 8.000 θέσεων που θα απευθύνεται σε άνεργους και οικονομικά μη ενεργούς νέους, ηλικίας 18 έως 29 ετών. 

 

Το έργο έχει τίτλο «Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» και σκοπός του είναι η διεύρυνση ευκαιριών για την είσοδο των ανέργων στην αγορά εργασίας, μέσω θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

 

Το έργο θα περιλαμβάνει:

  • θεωρητική κατάρτιση 100 ωρών
  • πρακτική άσκηση 420 ωρών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που εξυπηρετούν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό
  • πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων των ωφελουμένων, τα οποία θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος

 

 

Δήλωση συμμετοχής:

 

 

 

 

elearning